Termék részletek


Deleo lefolyótisztító 1L - Megszűnt! Helyette az azonos összetételű Help Active Thermo terméket ajánljuk.

Deleo lefolyótisztító 1L - Megszűnt! Helyette az azonos összetételű Help Active Thermo terméket ajánljuk.
 • Deleo lefolyótisztító 1L - Megszűnt! Helyette az azonos összetételű Help Active Thermo terméket ajánljuk.
nettó 7 030 Ft, bruttó 8 928 Ft / db
5 perc alatt megszűnik a dugulás, legyen az a konyhában, fürdőszobában, WC-ben, a deleo® mindenhol megállja a helyét, így az iparban, mezőgazdaságban, kórházakban, szállodákban, nagykonyhákban, irodákban.
 • Az Ön haszna, ha deleo®-t használ:
  - A berendezések azonnal újból rendelkezésre állnak, mert a deleo® néhány perc alatt feloldja a lefolyócsövekben az összes szerves maradványt. A kellemetlen szagok gyorsan elpárolognak.
  - A makacs dugulásokat is feloldja: a deleo® magas fajsúlya következtében képes átjárni és leküzdeni a csőíveket, így a mélyebben fekvő dugulásokat is képes feloldani.
  - A vezetékeket kíméli: a deleo® nem támadja meg a szennyvízrendszerben sem a PVC-t, sem a műanyagot, sem pedig a gumit.
  - Megelőzi a problémát: rendszeresen alkalmazva, a deleo® megelőző hatású.
  - Biztonságos alkalmazás: A deleo® biztonsági fogantyúval ellátott, célszerű, 1000 ml-es palackja ergonómikus alkalmazást tesz lehetővé.
  - Környezetbarát: A törvényes előírások szerint a 90%-nál nagyobb mértékben biológiailag lebomló deleo® kb. 25 perc elteltével elveszti a hatását és így a derítővíz- és szennyvíz tisztító berendezéseknek sem a baktériumflóráját, sem pedig a faunáját nem károsítja.

  Figyelmeztető H-mondatok:
  H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
  Az óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:
  P260 – A gőzök/permet belélegzése tilos.
  P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P390 – A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében.
  P301 + P330 + P331 – LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
  P303 + P361 + P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le
  kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
  P304 + P340 – BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell
  helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
  P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
  kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P310 – Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  P405 – Elzárva tárolandó.
  P406 – Saválló/saválló bélésű edényben tárolandó.
  P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékként, a helyi előírásoknak megfelelően.

  Biztonsági adatlap letöltéséhez kattintson ide!

 • Cikkszám
  deleo1l
  Tömeg
  1,83 kg/db
Webáruház készítés