Termék részletek


Help Active Thermo lefolyótisztító 1 l

Help Active Thermo lefolyótisztító 1 l
 • Help Active Thermo lefolyótisztító 1 l
nettó 5 623 Ft, bruttó 7 141 Ft / db
A kép illusztráció

 Gyorsan tisztítja a nagyon eltömődött lefolyókat is.
 Feloldja a zsírokat, szöveteket, növényi eredetű és más szerves anyagokat.
 Nem marja ki a gumiból, PVC-ből, rézből, vagy ólomból készült tömítéseket és
csöveket.
 Speciálisan úgy lett kifejlesztve, hogy ne marja szét a vasból és acélból készült
alkatrészeket.
 Mosogató, mosdó, fürdőkád, piszoár, WC lefolyók, valamint szennyvíz vezetékek
dugulásainak megszüntetéséhez.

 Anyag: barnás színű folyadék
 Sűrűség: 20 °C-nál: kb. 1,8
 pH: <1

 Anyag: barnás színű folyadék
 Sűrűség: 20 °C-nál: kb. 1,8
 pH: < 1
 • Használati utasítás
  A lefolyóba óvatosan, több kis adagban öntsön lefolyótisztítót. A szer akkor hat a legjobban, ha a
  víz és a THERMO mennyisége azonos. Szükség esetén a lefolyót a szer visszafolyása ellen zárja le
  fordított edénnyel. Legalább 5 percig hagyja hatni az anyagot. Ezt követően bő vízzel öblítse át a
  lefolyót. A szer vízbe való öntése után jelentős mennyiségű hő keletkezeik. Ezért a szert csak kis
  adagokban öntse a lefolyókba. Soha ne keverje más készítményekkel.
  A szer korrodáló anyagokat tartalmaz. Ezért ügyeljen arra, hogy króm, alumínium, cink, könnyűfém
  és szintetikus anyagokra ne cseppenjen rá. Amennyiben ez mégis megtörténne, akkor azonnal
  öblítse le bő vízzel. Az ún. aminoplaszt műanyagokat a THERMO oldja. Az egészségügyi
  berendezések dugulás-elhárításakor a bennük lévő vizet engedje le.


  Figyelmeztető H-mondat:
  H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:
  P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni!
  P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot
  azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
  P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.
  Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/….
  P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/országos/ nemzetközi
  előírásoknak (meghatározandó) megfelelően.

  Biztonsági adatlapot ide kattintva töltheti le!

 • Cikkszám
  THERMO1L
  Tömeg
  2,2 kg/db
Webáruház készítés