Termék részletek


C.C.Propon extraerős tisztítószer 1 liter

C.C.Propon extraerős tisztítószer 1 liter
 • C.C.Propon extraerős tisztítószer 1 liter
nettó 2 190 Ft, bruttó 2 781 Ft / db
A kép illusztráció.

Fekete mosogatáshoz, erősen szennyezett padlók tisztításához
alkalmazható. Alumínium edények tisztítására nem alkalmas.
Adagolás fekete mosogatásnál: 0,5-5%; adagolás padlótisztításnál
0,5-20%.
 • Propon extra erős tisztítószer termékismertető és használati utasítás
  ► kiemelkedő zsír- és olajoldó hatás
  ► korróziógátló komponenst tartalmaz
  ► rendkívül hatékony

  Milyen célra használhatja a Propon-t?
  Erősen szennyezett padozatok tisztítására, zsíros, olajos szennyeződések eltávolítására
  kézi és gépi használatnál egyaránt.
  Milyen területen használhatja a Propon-t?
  ► Vendéglátóipari területen
  ► Közétkeztetési területen
  ► Élelmiszer-ipari területen
  ► Ételgyártás területen
  ► Italgyártás területén
  ► Intézményi területen
  ► Gépipari területen

  Milyen technológiánál milyen feltételekkel alkalmazhatja a Propon-t?
  ► Hideg-meleg zsíroldásnál
  Hőmérséklet: Behatási idő: Koncentráció:
  - 5-10 perc töményen
  ► Kézi fel,- lemosásnál
  Hőmérséklet: Behatási idő: Koncentráció:
  40-45 °C 5-10 perc 1%-10% (100-1000 ml / 10 liter víz)
  ► Gépi fel,- lemosásnál
  Hőmérséklet: Behatási idő: Koncentráció:
  40-45 °C 5-10 perc 0,5 %- 2% ( 50-200 ml / 10 liter víz)

  Hogyan használja a Propon-t?
  ► Higítsa be a terméket az alkalmazott technológiához tartozó előírás szerint,
  ► várja meg az előírt behatási időt,
  ! majd, ha a technológia megkívánja, öblítse le vízzel a felületről.
  Mire figyeljen a Propon használata közben, hogy a munkavégzés ne veszélyeztesse az egészségét?
  A tisztítószereknél szokásos védőintézkedéseket tartsa be. Kerülje a termék bőrre kerülését,
  szembejutását. A termék kézi adagolásánál használjon gumikesztyűt és szemvédőt. Munka közben
  étkezni, inni és dohányozni nem szabad! Evés előtt, a munka befejeztével bő, meleg szappanos vízzel
  mosson kezet. A terméket tartsa mindig az eredeti csomagolásában.

  Mennyi ideig őrzi meg minőségét a Propon?
  Napfénytől védett hűvös, jól szellőző helyen, eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, jól lezárva,
  szakszerűen tárolva 3 évig.
  Milyen engedélyekkel rendelkezik a Propon?
  ► ÁNTSZ 12.564 / 98
  ► OKBI 1377/98
  ► OÉTI 3604-10 / 2002
  Milyen kiszerelésekben kapható a Propon?
  ► 1 literes Industrial strapabíró után-tölthető ipari kiszerelésben
  ► 22 literes Economic visszaváltható környezetbarát kiszerelésben
  Milyen fizikai tulajdonságairól ismeri fel legjobban a Propon-t?
  ► pH értéke: 14
  ► színe: naturális
  ► illata: naturális

   

  Figyelmeztető mondatok: H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
  Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
  Megelőzés: P260: A gőzök belélegzése tilos.
  P264: A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  Elhárító intézkedések: P301 + P330 + P331: LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni.
  TILOS hánytatni.
  P303 + P361 + P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes
  szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni
  vízzel/zuhanyozás.
  P304 + P340: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss
  levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy
  könnyen tudjon lélegezni.
  P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó
  óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha
  könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P310: Azonnal forduljon szemész szakorvoshoz.
  Tárolás: P405: Elzárva tárolandó.


  A biztonsági adatlap letöltéséhez kattintson ide!

 • Cikkszám
  ccpropon1l
  Tömeg
  1,4 kg/db
Webáruház készítés