Termék részletek


C.C.Kim fertőtlenítő mosogatószer 5 liter

C.C.Kim fertőtlenítő mosogatószer 5 liter
  • C.C.Kim fertőtlenítő mosogatószer 5 liter
  • C.C.Kim fertőtlenítő mosogatószer 5 liter
nettó 6 900 Ft, bruttó 8 763 Ft / db
Baktericid, yeasticid, szelektíven virucid (koronavírus-ölő)
A Kim fertőtlenítő mosogatószer a követelményeken felül koronavírus-ölő hatással rendelkezik. Baktériumölő, élesztőgomba-ölő, koronavírus-ölő.
  • Kim
    klórmentes fertőtlenítő mosogatószer
    termékismertető és használati utasítás
    ► kombinált mosogatószer
    ► kétfázisú kézi mosogatáshoz
    ► gyors fertőtlenítő hatás (5 perc)
    ► alacsony felhasználási koncentráció (2%)
    Milyen célra használhatjuk a Kim-et?
    Kétfázisú mosogatás első (zsíroldó, fertőtlenítő) fázisában mosogatásra.
    Milyen területen használhatjuk a Kim-et?
    ► Vendéglátóipari területen
    ► Közétkeztetési területen
    ► Élelmiszer-ipari területen
    ► Italgyártás területén (söripar, borászat, üdítőital-gyártás)
    ► Intézményi területen
    ► Egészségügyi területen

    Kim
    klórmentes fertőtlenítő mosogatószer
    termékismertető és használati utasítás
    Hogyan használjuk a Kim-et?
    ► Adagoljunk minden 10 liter 40-45 °C-os vízhez 200 ml (2%) Kim-et,
    ► áztassuk az eszközöket 5 percig (közben az eszközök mosogatását is elvégezhetjük),
    ► majd öblítssük le folyó vízzel az elmosogatott és fertőtlenített eszközöket.
    Milyen fertőtlenítő hatással rendelkezik a Kim?
    Baktérium- és gombaölő hatással.
    Mire figyeljünk a Kim használata közben, hogy a munkavégzés ne
    veszélyeztesse az egészségünket?
    A termék kiadagolásakor vagy áttöltésekor kerüljük annak szembejutását. Mosogatás közben használjunk gumikesztyűt. Munka közben étkezni, inni és dohányozni nem szabad! Evés előtt, a munka befejeztével, bő meleg szappanos vízzel mossunk kezet. A terméket tartsuk mindig az eredeti
    csomagolásában.

    Kim
    klórmentes fertőtlenítő mosogatószer
    termékismertető és használati utasítás
    Mennyi ideig őrzi meg minőségét a Kim?
    Hűvös helyen, eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, jól lezárva, szakszerűen tárolva 2 évig.
    Milyen engedélyekkel rendelkezik a Kim?
    ► ÁNTSZ 12.564 / 98
    ► OKBI / VABO 754 / 2004
    ► OÉTI 3201-1 / 2004
    Milyen kiszerelésekben kapható a Kim?
    ► 1 literes Industrial strapabíró után-tölthető ipari kiszerelésben
    ► 5 literes Utántöltő gazdaságos kiszerelésben
    ► 22 literes Economic visszaváltható környezetbarát kiszerelésben
    Milyen fizikai tulajdonságairól ismerjük fel legjobban a Kim-et?
    ► pH értéke: 7
    ► színe: narancs
    ► illata: citrom

     

    A keverék veszélyeire/kockázataira figyelmeztető H-mondatok:
    H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
    H400: Nagyon mérgező a vízi élővilágra
    H411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
    Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:
    P102: Gyermekektől elzárva tartandó.
    P314: Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
    P270: A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
    P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
    P280: Védőkesztyű, védőruha és áttöltéskor szemvédő használata kötelező.
    P301 +P330 + P331: LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni.
    TILOS hánytatni.
    P303 + P361 + P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes
    szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni
    vízzel/zuhanyozás.
    P264: A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.
    P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó
    óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha
    könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
    P363: A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.
    P391: A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
    P405: Elzárva tárolandó.
    P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyeshulladéklerakóban a helyi előírások szerint

    A biztonsági adatlap letöltéséhez kattintson ide!


  • Cikkszám
    cckim5l
    Tömeg
    5,26 kg/db
Webáruház készítés