Termék részletek


TANA GREASE topSwitch ultrakoncentrált univerzális konyhai tisztító UTÁNTÖLTŐ 1 l

TANA GREASE topSwitch ultrakoncentrált univerzális konyhai tisztító UTÁNTÖLTŐ 1 l
 • TANA GREASE topSwitch ultrakoncentrált univerzális konyhai tisztító UTÁNTÖLTŐ 1 l
nettó 5 080 Ft, bruttó 6 452 Ft / db
A kép illusztráció.

■ A GREASE topSwitch minden makacs szennyeződést képes eltávolítani, univerzálisan alkalmazható, nem hagy zsíros
maradványokat és egyenletes eredményeket ér el.
■ A rendkívül koncentrált receptúra költséghatékony felhasználást tesz lehetővé.
■ A GREASE topSwitch a Switch rendszer része, amely egyesíti az adagolást és az utántöltést.
■ A GREASE topSwitch innovatív, fenntartható, 100% PE újrahasznosított flakonban kerül forgalomba, beépített
adagolókupakkal, így lehetséges a pontos és biztonságos adagolás, miközben elkerülhető a közvetlen termékkel való
érintkezés.
■ Az 1 literes monoanyagból készült Cradle to Cradle® Gold tasaknak köszönhetően a flakon újra és újra feltölthető
 • Felhasználási terület
  ■ A GREASE topSwitch minden vízálló felületre és berendezési tárgyra alkalmas élelmiszer-feldolgozó területeken,
  valamint használható tisztító- és nagynyomású gépekben.
  ■ Nem alkalmas lezáratlan/kezeletlen fa felületekre.
  Termékbiztonság, Tárolás és Környezetvédelem
  Biztonság: Ipari felhasználásra készült termék. További információ a biztonságtechnikai adatlapon találhatóak.
  Tárolás: Eredeti csomagolásban szobahőmérsékleten tárolható.
  Környezetvédelem: A göngyöleget csak teljesen kiürített állapotban tegye be újrahasznosításra. A maximális
  hatékonyság érdekében mindig a megfelelő adagolást használja. Ez minimálisra csökkenti a vízfogyasztást és
  csökkenti a vízszennyezést. A csomagolást csak teljesen kiürült állapotba dobja az újrahasznosítható gyűjtőbe.
  Figyelmeztető mondatok
  :
  H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
  Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
  :
  P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
  Megelőzés:
  P280 Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező.
  Beavatkozás:
  P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
  P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel.
  P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz.
  Hulladék kezelés:
  P501 Az edény elhelyezése hulladékként: csak teljesen kiürített állapotban.
  Veszélyes összetevők, melyeket fel kell tüntetni a címkén:
  Alkoholok, C12-14, etoxilált
  D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

  Biztonsági adatlap letöltéséhez kattintson ide!

 • Cikkszám
  TANA716233
  Tömeg
  1,044 kg/db
Webáruház készítés