Termék részletek


C.C.Proven alaptisztító 10L

C.C.Proven alaptisztító 10L
 • C.C.Proven alaptisztító 10L
nettó 23 200 Ft, bruttó 29 464 Ft / db
A kép illusztráció.

► csökkentett habzás
► antisztatizáló hatás
► gépi és kézi alkalmazhatóság
► azonnali zsíroldó hatás

 • Proven
  alaptisztító
  termékismertető és használati utasítás
  ► csökkentett habzás
  ► antisztatizáló hatás
  ► gépi és kézi alkalmazhatóság
  ► azonnali zsíroldó hatás
  Milyen célra használhatja a Proven-t?
  Erősen szennyezett (zsíros, olajos) padozatok, kézi és gépi tisztítására, nagy hatékonysággal távolítja
  el a cipők okozta gumicsíkokat.
  Milyen területen használhatja a Proven-t?
  ► Vendéglátóipari területen
  ► Közétkeztetési területen
  ► Élelmiszer-ipari területen
  ► Ételgyártás területen
  ► Italgyártás területén
  ► Intézményi területen
  ► Gyárak területén
  ► Raktárak területén
  ► Irodák területén
  ► Áruházak területén

  Milyen technológiánál milyen feltételekkel
  alkalmazhatja a Proven-t?
  ► Kézi fel-, lemosásnál:
  Behatási idő: Koncentráció:
  5-10 perc 1-10 % (100 ml-1000 ml / 10 L víz)
  ► Gépi fel-, lemosásnál:
  Behatási idő: Koncentráció:
  - 0,5-30 % (50 ml-3300 ml / 10 L víz)
  Hogyan használja a Proven-t gépi fel-, lemosásnál?
  ► Higítsa be a terméket az alkalmazott technológiához tartozó előírás szerint,
  ► majd a gép használati utasítása szerint végezze el a tisztítási műveletet.

  Hogyan használja a Proven-t kézi fel-,lemosásnál?
  ► Higítsd be a terméket az alkalmazott technológiához tartozó előírás szerint,
  ► vigye fel a felületre megfelelő eszköz segítségével,
  ► végezze el a tisztítási műveletet,
  ► távolítsa el a Provenes oldatot a megtisztított felületről.
  ▷ Ha a technológia megkívánja, öblítse le a felületet csapvízzel.
  Mire figyeljen a Proven használata közben, hogy a munkavégzés ne veszélyeztesse az egészségét?
  A tisztítószereknél szokásos védőintézkedéseket tartsa be. Kerülje a termék bőrre kerülését,
  szembejutását. A termék kézi adagolásánál használjon szemvédőt. Munka közben étkezni, inni és
  dohányozni nem szabad! Evés előtt, a munka befejeztével bő, meleg szappanos vízzel mosson kezet.
  A terméket tartsa mindig az eredeti csomagolásában.

  Mennyi ideig őrzi meg minőségét a Proven?
  Napfénytől védett hűvös, jól szellőző helyen, eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, jól lezárva,
  szakszerűen tárolva 3 évig.
  Milyen engedélyekkel rendelkezik a Proven?
  ► ÁNTSZ 12.564 / 98
  ► OKBI/VABO 349 / 2003
  ► OÉTI 5310-1/2010
  Milyen kiszerelésekben kapható a Proven?
  ► 1 literes Industrial strapabíró után-tölthető ipari kiszerelésben
  ► 10 literes Utántöltő gazdaságos kiszerelésbenn
  Milyen fizikai tulajdonságairól ismeri fel legjobban a Provent?
  ► pH értéke: 13
  ► színe: színtelen
  ► illata: naturális

   

  Figyelmeztető mondatok: H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
  Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
  Megelőzés: P260: A gőzök belélegzése tilos.
  P264: A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
  P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  Elhárító intézkedések: P301 + P330 + P331: LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni.
  TILOS hánytatni.
  P303 + P361 + P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes
  szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni
  vízzel/zuhanyozás.
  P304 + P340: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss
  levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy
  könnyen tudjon lélegezni.
  P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó
  óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha
  könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P310: Azonnal forduljon szemész szakorvoshoz.
  Tárolás: P405: Elzárva tárolandó

  A biztonsági adatlap letöltéséhez kattintson ide!


 • Cikkszám
  CCPROVEN10L
  Tömeg
  10,3 kg/db
Webáruház készítés