Termék részletek


C.C.Kliniko-med fertőtlenítő tisztítószer 10L

C.C.Kliniko-med fertőtlenítő tisztítószer 10L
 • C.C.Kliniko-med fertőtlenítő tisztítószer 10L
 • C.C.Kliniko-med fertőtlenítő tisztítószer 10L
 • C.C.Kliniko-med fertőtlenítő tisztítószer 10L
nettó 23 500 Ft, bruttó 29 845 Ft / db
A kép illusztráció.

► kombinált tisztítószer
► gyors fertőtlenítő hatás
► klór- és aldehidmentes
► baktérium (MRSA)-, gomba-, vírus-, (HBV/HIV)-, tuberkulózis ölő hatás

 • Kliniko-med
  fertőtlenítő tisztítószer
  termékismertető és használati utasítás
  ► kombinált tisztítószer
  ► gyors fertőtlenítő hatás
  ► klór- és aldehidmentes
  ► baktérium (MRSA)-, gomba-, vírus-, (HBV/HIV)-, tuberkulózis ölő hatás
  Milyen célra használhatja a Kliniko-med-et?
  Szilárd, mosható felületek (padló-, falfelületek és egyéb mosható berendezések), takarító textíliák
  tisztító-fertőtlenítésére.
  Milyen területen használhatja a Kliniko-med-et?
  ► Egészségügyi területen
  ► Állategészségügyi területen
  ► Élelmiszer-ipari területen
  ► Italgyártás területén
  ► Intézményi területen
  ► Vendéglátóipari területen

  Hogyan használja a Kliniko-med-et (kézi vagy gépi felmosásra)?
  Hogyan használja a Kliniko-med-et fertőtlenítő tisztításnál?
  ► Adagoljon 10 liter hideg vagy langyos vízhez 30 ml (0,3%) Kliniko-med-et,
  ► végezze el a fertőtlenítési műveletet,
  ► hagyja a felületre száradni (40 perc).
  ! Ahol a technológia megkívánja – a behatási idő letelte után - öblítse le vízzel.
  ! Az élelmiszerrel közvetlenül érintkező felületeket öblítse le csapvízzel.
  Hogyan használja a Kliniko-med-et takarító textíliák áztatásánál?
  ► Adagoljon 10 liter hideg vagy langyos vízhez 50 ml (0,5%) Kliniko-med-et,
  ► áztassa a takarító textíliákat 20 percig,
  ► majd öblítse ki vízzel.
  Milyen fertőtlenítő hatással rendelkezik a Kliniko-med?
  Baktérium (MRSA)-, gomba-, vírus-, (HBV/HIV)-, tuberkulózis ölő hatással.

  Mire figyeljen a Kliniko-med használata közben,
  hogy a munkavégzés ne veszélyeztesse az egészségét?
  Jól szellőző helyen alkalmazza a terméket, kerülje a bőrre, szembe kerülését. Alkalmazása közben
  mindig használjon gumikesztyűt. Munka közben étkezni, inni és dohányozni nem szabad. A terméket
  tartsa mindig az eredeti csomagolásában.
  Mennyi ideig őrzi meg minőségét a Kliniko-med?
  Hűvös, jól szellőző helyen, eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, jól lezárva, szakszerűen tárolva
  2 évig.
  Milyen engedélyekkel rendelkezik a Kliniko-med?
  ► ÁNTSZ 5-K918-1/2003
  ► OKBI / VABO 257 / 05
  ► OÉTI 1510-2 / 2005
  ► OTH 5175-2/2011
  Milyen kiszerelésekben kapható a Kliniko-med?
  ► 1 literes Industrial strapabíró után-tölthető kiszerelésben
  ► 10 literes Utántöltő gazdaságos kiszerelésben


  Milyen fizikai tulajdonságairól ismeri fel
  legjobban a Kliniko-med-et?
  ► pH értéke: 10,5-11
  ► színe: színtelen
  ► illata: citrus

   

  Figyelmeztető mondatok:
  H302: Lenyelve ártalmas.
  H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
  H400: Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
  Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
  P102: Gyermekektől elzárva tartandó.
  P314: Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
  P270: A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
  P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
  P280: Védőkesztyű, védőruha és áttöltéskor szemvédő használata kötelező.
  P301 + P312: LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI
  KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
  P301 +P330 + P331: LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
  P303 + P361 + P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett
  ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
  P264: A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.
  P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.
  Adott esetben a kontakt-lencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P391: A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
  P405: Elzárva tárolandó.
  Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!


  A biztonsági adatlap letöltéséhez kattintson ide!

 • Cikkszám
  CCKLINIKOMED10L
  Tömeg
  10,3 kg/db
Webáruház készítés