Termék részletek


C.C.Hypo 10X klóros fertőtlenítő tisztítószer 5 liter

C.C.Hypo 10X klóros fertőtlenítő tisztítószer 5 liter
 • C.C.Hypo 10X klóros fertőtlenítő tisztítószer 5 liter
 • C.C.Hypo 10X klóros fertőtlenítő tisztítószer 5 liter
 • C.C.Hypo 10X klóros fertőtlenítő tisztítószer 5 liter
nettó 3 750 Ft, bruttó 4 763 Ft / db
A kép illusztráció.

Fertőtlenítő hatású, három fázisú kézi mosogatás második fázisához; fungicid; baktericid; a normál háztartási hypó (1,5%-os) tízszeres koncentrátuma. 0,75%-os koncentrációban 5 perces hatóidő 40 C°-os vízhőmérséklet esetén.
 • Hypo 10 X
  klóros fertőtlenítő tisztítószer
  termékismertető és használati utasítás
  ► klóros
  ► kiváló fehérítő hatás
  ► erős penészölő hatás
  ► baktérium-, (MRSA), gomba-, vírusölő

  Hol használható?
  ► Vendéglátóipari területen háromfázisú mosogatás középső
  ► Közétkeztetési területen (fertőtlenítő) fázisában mosogatásra,
  tojásfertőtlenítésre
  ► Élelmiszer-ipari területen
  ► Ételgyártás területen CIP tisztításra, önálló fertőtlenítő tisztításra,
  ► Italgyártás területen wc-k, piszoárok szagtalanítására
  ► Intézményi területén
  ► Egészségügyi területen
  ► Mosodákban Fehérítésre, fertőtlenítő áztatásra, folttisztításra
  ► Gránit mosogatótálcák elszíneződéseinek eltávolítására

  Melyik technológiánál, milyen feltételekkel alkalmazható a Hypo 10 X?
  ► Háromfázisú mosogatás középső (fertőtlenítő) fázisában:
  Hőmérséklet: Behatási idő: Koncentráció:
  40-45 °C 5 perc 0,5% (50 ml /10 L víz)
  ► Tojás fertőtlenítésénél:
  Hőmérséklet: Behatási idő: Koncentráció:
  40 °C 5 perc 0,5% (50 ml /10 L víz)
  ► Önálló fertőtlenítésnél, tisztításnál:
  Hőmérséklet: Behatási idő: Koncentráció:
  környezeti 40 °C 5-10 perc 0,5% - 1% (50-100 ml /10 L víz)
  ► Wc-k, piszoárok szagtalanításánál:
  Hőmérséklet: Behatási idő: Koncentráció:
  - - 100% (töményen)
  ► Fehérítésnél, folttisztításnál:
  Hőmérséklet: Behatási idő: Koncentráció:
  Hideg víz 5-10 perc 0,25% - 0,5% (25-50 ml /10 L víz)

  Melyik technológiánál, milyen feltételekkel alkalmazható a Hypo 10 X?
  ► CIP tisztításnál (technológiától függően):
  Hőmérséklet: Behatási idő: Koncentráció:
  25-60 °C 10-15 perc 0,5% - 2% (50-200 ml/10 L víz)
  Hogyan használd a Hypo 10 X-et?
  Hogyan használd a Hypo 10 X-et?
  ► Végezd el a termék behígítását az alkalmazott technológiához tartozó
  előírások szerint.
  Mennyi ideig hagyd hatni a Hypo 10 X-et?
  ► Várd meg az alkalmazott technológiához előírt behatási időt.
  Mit csinálj a behatási idő letelte után?
  Minden élelmiszerrel érintkező felületet öblíts le csapvízzel.

  Milyen fertőtlenítő hatással rendelkezik a Hypo 10 X?
  Baktérium- (MRSA), gomba- és vírusölő hatással.

  Mire figyeljünk a Hypo 10 X használata közben, hogy a munkavégzés ne veszélyeztesse az egészséget?

  A tisztítószereknél szokásos védőintézkedéseket tartsd be. A termék kiadagolásánál használj
  szemvédőt és gumikesztyűt. Kerüld a termék bőrre- és szembejutását, lenyelését, gőzeinek
  belégzést. Mindig jól szellőző helyen használd. Munka közben étkezni, inni és
  dohányozni nem szabad! Evés előtt, a munka befejeztével bő, meleg szappanos vízzel moss kezet.
  A terméket tartsd mindig az eredeti csomagolásában.
  Mennyi ideig őrzi meg minőségét a Hypo 10 X?
  Hűvös, napfénytől védett, jól szellőző helyen, eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, szakszerűen
  tárolva 6 hónapig.
  Milyen engedélyekkel rendelkezik a Hypo 10 X?
  ► ÁNTSZ 10.410/2000
  ► OKBI 1075 / 2001
  ► OÉTI 3753 / 2002
  ► OTH 3973-4/2011

  Milyen kiszerelésekben kapható a Hypo 10 X?
  ► 5 literes Utántöltő gazdaságos kiszerelésben
  Milyen fizikai tulajdonságairól ismerhető fel legjobban a Hypo 10 X?
  ► pH értéke: 14
  ► színe: sárgás
  ► illata: erősen klóros

  Figyelmeztető mondatok: H290: Fémekre korrozív hatású lehet.
  H335: Légúti irritációt okozhat.
  H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
  H400: Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
  H411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
  EUH031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.
  Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
  Megelőzés: P260: A gázok/köd belélegzése tilos.
  P264: A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.
  P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
  P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
  P280: Flakonból használva védőkesztyű/védőruha és nagyobb
  mennyiségek kezelésekor szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  Elhárító intézkedések: P301 +P330 + P331: LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni.
  TILOS hánytatni.
  P303 + P361 + P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes
  szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni
  vízzel/zuhanyozás.
  P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell
  vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon
  lélegezni.
  P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó
  óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha
  könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P312: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ
  vagy orvoshoz.
  P390: A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának
  megelőzése érdekében.
  P233 Az edény szorosan lezárva tartandó.
  P234: Az eredeti edényben tartandó.
  P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak
  megfelelően.
  Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!
  A biztonsági adatlap letöltéséhez kattintson ide!

 • Cikkszám
  CCHYPO10x5L
  Tömeg
  6,05 kg/db
Webáruház készítés