Termék részletek


Tana SANET Tasonil Fürdőszoba és szaniter tiszítószer, 1L

Tana SANET Tasonil Fürdőszoba és szaniter tiszítószer, 1L
 • Tana SANET Tasonil Fürdőszoba és szaniter tiszítószer, 1L
nettó 2 121 Ft, bruttó 2 694 Ft / db
A kép illusztráció.

Könnyen és gyorsan oldja a mészkő-, húgykő-,rozsda-, cement- és szappanlerakódásokat, zsírszennyeződéseket. Tisztít, szagtalanít, tartósan illatosít és csíraszám csökkentő hatású.
 • Figyelmeztető mondatok : H315 Bőrirritáló hatású.
  H319 Súlyos szemirritációt okoz.
  Óvintézkedésre vonatkozó
  mondatok
  : P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
  Megelőzés:
  P264 A használatot követően a kezet alaposan meg
  kell mosni.
  P280 Védőkesztyű/ szemvédő/ arcvédő használata
  kötelező.
  Beavatkozás:
  P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó
  óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
  kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen
  megoldható. Az öblítés folytatása.
  P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást
  kell kérni.
  Hulladék kezelés:
  P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként:
  jóváhagyott hulladékkezelőben.

   

  A biztonsági adatlap megtekintéséhez kattintson ide!

 • Cikkszám
  TANA0713121
  Tömeg
  1,15 kg/db
Webáruház készítés