Termék részletek


Tana NOWA KRC 740 Folyékony klórtartalmú kemotermikus tisztító 20L

Tana NOWA KRC 740 Folyékony klórtartalmú kemotermikus tisztító 20L
 • Tana NOWA KRC 740 Folyékony klórtartalmú kemotermikus tisztító 20L
 • Tana NOWA KRC 740 Folyékony klórtartalmú kemotermikus tisztító 20L
nettó 30 536 Ft, bruttó 38 781 Ft / db
A kép illusztráció.

Termék tulajdonság:

- A NOWA KRC 740 önállóan oldja a nehéz zsír és fehérje szennyeződéseket.
- Kiváló emulgeáló és szennyeltávolító képesség.
- A magas aktív klórtartalom miatt a NOWA KRC 740 nagyon jó fertőtlenítő hatással működik.
- Nagyon jó feldolgozási alapot képez, mivel nem keletkezik hab.

Felhasználási terület:

- A NOWA KRC 740 alkalmas szállítódobozok, ládák, kocsik és konténerek tisztítására.
- Használata ideális továbbá késekhez, csizmákhoz és köténytisztító gépekhez is.
- A legjobb tisztítási teljesítményt adott alkalmazás koncentrációjával lehet elérni.

- Fertőtlenítő tisztításhoz 55-60°C-on, 10-20 percig hatni hagyni. Edényfertőtlenítés (DIN10510)
Adagolás: 3 g/L Flotta, Hatóidő: 1 perc/60°C.Felhasználás és adagolás:

Az adagolás a felhasználás és a szennyeződés mértékének megfelelően történik.

Vigye fel közvetlenül a felületre, és hagyja 10-30 percig hatni, majd öblítse le.Összetétel:

Összetétel/100g: 3,9g SODIUM HYPOCHLORITE, 5 - <15% Phosphate N-14236, N-14237, N-14238pH érték 1%: 12
 • Figyelmeztető mondatok : H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
  H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
  H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó
  károsodást okoz.
  További veszélyességi
  megállapítás
  : EUH206 Figyelem! Tilos más termékekkel együtt
  használni. Veszélyes gázok (klór)
  szabadulhatnak fel.
  Óvintézkedésre vonatkozó
  mondatok
  : P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
  Megelőzés:
  P260 A köd vagy gőzök belélegzése tilos.
  P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való
  kijutását.
  P280 Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő
  használata kötelező.
  Beavatkozás:
  P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni.
  TILOS hánytatni.
  P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes
  szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A
  bőrt le kell öblíteni vízzel vagy zuhanyozás.
  P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó
  óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
  kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen
  megoldható. Az öblítés folytatása.
  P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI
  KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  Hulladék kezelés:
  P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként:
  jóváhagyott hulladékkezelőben.

   

  Biztonsági adatlap megtekintéséhez kattintson ide! 

 • Cikkszám
  TANA713316
Webáruház készítés