Termék részletek


C.C. Vexin vízkőoldó 1 liter

C.C. Vexin vízkőoldó 1 liter
 • C.C. Vexin vízkőoldó 1 liter
nettó 810 Ft, bruttó 1 029 Ft / db
VEXIN felhasználási területei
-Egészségügy
-Élelmiszeripar
-Ételgyártás
-Intézmény
-Italgyártás
-Közétkeztetés
-Vendéglátóipar

VEXIN használata
-Juttasd a tiszítani kívánt felületre
-Terítsd szét a felületen egy szivaccsal vagy kefével
-Várd meg a behatási idő leteltét (1 perc)
-Csapvízzel öblítsd le

VEXIN és a biztonság
A termék kiadagolásakor vagy áttöltésekor kerüld annak bőrre és szembe jutását. A termék kézi adagolásánál használj szemvédőt és gumikesztyűt. Munka közben étkezni, inni és dohányozni nem szabad. Evés előtt, a munka befejeztével bő, meleg szappanos vízzel moss kezet. A terméket tartsd mindig az eredeti csomagolásában.

VEXIN tulajdonságai

pH értéke: kb. 1
Színe: lila
Illata: termékre jellemző, illatmentes

Kiszerelések
Vexin vízkőoldó 1 liter
Vexin vízkőoldó 10 liter

VEXIN és a minőség
Minőségét megőrzi: 3 évig

A VEXIN (vízkőoldó) alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!
 • A keverék veszélyeire/kockázataira figyelmeztető H-mondatok:
  H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
  Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:
  P260: A permet belélegzése tilos.
  P280: Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező.
  P301 + P330 + P331: LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni.
  TILOS hánytatni.
  MSDS Vexin vízkőoldó
  verziószám: 1.0 – HU 2/8

  P303 + P361 + P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes
  szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni
  vízzel/zuhanyozás.
  P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó
  óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha
  könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  P308 + P313: Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
  P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak
  megfelelően.

  A biztonsági adatlap letöltéséhez kattintson ide!

 • Cikkszám
  CCVEXIN1L
  Tömeg
  1,13 kg/db
Webáruház készítés